Thursday, April 9, 2009

Karya Terbaru Dr. Lim Swee Tin: 'Mencari Indah'


Kumpulan Puisi 'Mencari Indah'...dapatkan di pasaran segera! Melalui Cik Iffa pun boleh...

Antologi Puisi: 'Bisik Pada Angin'


Antologi puisi yang berjudul Bisik Pada Angin memuatkan lima puluh lapan buah sajak hasil karya pelajar yang mengikuti kursus BBK 3406: Penulisan Puisi dan Drama yang dikendalikan oleh Dr.Lim Swee Tin. Sajak-sajak yang dihasilkan ini merupakan manifestasi kebolehan dan kemampuan pelajar memahami, menanggapi dan mengaplikasikan pengetahun teori yang diperoleh mereka da1am bentuk penghasilan karya kreatif. Namun demikian, semua ini tidak akan menjadi realiti jika pelajar tidak mempunyai sensitiviti, persepsi dan kemampuan mengolah dan mengadunkannya dengan imaginasi dan kreativiti.

Sesuai dengan lingkungan persekitaran dan peringkat usia, tema dan persoalan yang digarap oleh para pelajar da1am kebanyakan sajak yang dihasilkan oleh mereka lebih tertumpu kepada persoalan cinta, kasih sayang, sanjungan, dan persoa1an kehidupan yang masih berkisar dalam ikatan kekeluargaan, teman rapat, dan sanjungannya kepada Allah s.w.t. Persoa1an cinta begitu jelas diungkapkan bukan sahaja dapat kita fahami melalui kandungannya, malah terus dapat diselami maksudnya.

Respon Menegakkan Hak-hak Manusia dalam Kumpulan Puisi 'Prahara Di Padang Karbala'


Penyelenggara : Arbak Othman, Lim Swee Tin & Aripin Said
Penerbit :Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM
Genre : Antologi Puisi(Kumpulan Puisi Keamanan dan Kemanusian Malaysia)

"Katakanlah Tidak Pada Perang"

Bahawa walaupun suara-suara tentangan kita tidak mungkin merobohkan sebuah negara gergasi namun, kita adalah orang-orang prihatin terhadap keamanan dan kesejahteraan sejagat. Suara-suara kita bukan untuk menentang Amerika, bukan untuk menetang Britain, dan bukan untuk menentang semua orang yang gila perang tetapi mengajak semua orang melihat apakah kesan peperangan terhadap peradaban dunia.

Buku ini memuatkan sekitar 100 puisi keamanan merupakan respons menegakkan hak-hak manusia dan kesejahteraan sejagat. Ia melambangkan perasaan pilu, hiba, geram, marah dan tersentuh oleh tindakan perang dan pencerobohan seumpama ini.

Karya Hebat Lim Swee Tin dan Zurinah Hassan dalam Kumpulan Puisi 'Nota Waktu'


Antologi ini mengandungi himpunan 30 puisi Zurinah Hassan dan 30 puisi Lim Swee Tin. Menggabungkan kedua-dua nama besar di dalam satu antologi tentu sekali menghasilkan satu kesan yang mengegarkan. Zurinah, penyair lembut dengan kesantunan wanita mengimbangi Lim Swee Tin yang bernada tegas tetapi penuh berseni. Hampir kesemua puisi di dalam antologi ini mengabadikan isu semasa yang hangat diperkatakan.

Kumpulan Puisi Citra Kurnia


Lewat kumpulan puisi Citra Kurnia ini, Lim Swee Tin, Penerima S.E.A Write Award 2000 menghimpunkan 42 buah puisi yang dipanggil 'sajak-sajak sempena'. Puisi-puisi yang ditulis khas untuk majlis-majlis tertentu ini memperlihatkan Lim Swee Tin di dalam mempelbagaikan kebolehannya berpuisi.

Terdapat puisi bagi mengenang Allahyarham Sudirman Hj Arshad yang dipanggil "Monolog Kecil Seniman Bangsa", sajak sempena sebuah majlis perkahwinan - "Perkahwinan", sajak sempena majlis 30 Tahun WANITA - "Potret Wanita Bangsa" dan juga puisi "Di Bawah Langit Yang Sama" yang ditulis dan dideklamasikan sempena Concert For World Peace in Thailand.

"Perkahwinan adalah sumbu sentiasa menyala / Dalam dakap hangat kasih / Tak pernah kunjung padam / Perkahwinan adalah hujan sentiasa merenyai / Dalam rangkul dingin sukma / Selamanya berpadu manis ingatan."
Petikan Sajak "Perkahwinan"

Hasil Karya Anak Didik Dr. Lim Swee Tin: Rindu Seorang Salina


Kumpulan puisi ini merupakan hasil karya pelajar yang mengikuti Kursus BBK 3406 : Penulisan Puisi dan Drama di Jabatan Bahasa Melayu,Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, bagi Semester Mei 2003/04.
Meneliti karya-karya dalam antologi ini, rata-rata menunjukkan kesungguhan pelajar dalam berkarya.

Puisi berjudul 'Rindu Seorang Salina' yang dijadikan judul antologi ini, misalnya merupakan sebuah puisi yang mantap; baik dari segi idea mahupun cara pemakaian bahasanya. Rangkap kedua misalnya, yang berbunyi;

Kamar hening ini
membalut sebuah kisah
seorang gadis desa
betapa
pelangi hidup bertukar warna.
menunjukkan mutu penggarapan yang meyakinkan. Diyakini bahawa pelajar yang menyumbangkan karya mereka dalam antologi ini akan dapat pergi lebih jauh dalam bidang penulisan kreatif .

Antologi lain dalam siri ini :
Lahar di Goma

Karya Puisi Lim Swee Tin: Nyanyian Sepi


Nyanyian Sepi merupakan karya puisi Lim Swee Tin yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Mandarin. Ia telah dialih bahasakan oleh seorang pensyarah bahasa di Universiti Putra Malaysia. Ia dengan jayanya berjaya menterjemahkannya tanpa mencacatkan maksud dan ekspresi asal yang di tonjolkan oleh penulis.

Buku ini sesuai untuk rujukan pelajar sekolah jenis kebangsaan aliran Mandarin. Ia merupakan karya puisi tempatan sebagai alat bantuan pengajaran